Totalita

Vít Jedlička / Jan Šinágl  - spustit debatu   
Jan Šinágl, antikomunistický aktivista a publicista, který se ze švýcarské emigrace podle svých slov vrátil do ČR s úmyslem pomáhat obnovovat demokracii a lidská práva bude o debatovat o pojmu "totalita" s Vítem Jedličkou, promovaným ekonomem, absolventem politologie na CEVRO Institutu a reprezentantem strany Svobodných.
Samotný termín "totalita" lze vyložit, jako politický systém vládnoucí neomezenou a nekontrolovanou mocí. Jak nahlížejí na totalitu naši hosté s ohledem na historii českého státu, během jehož relativně krátké existence se vystřídalo během sto let více jak šest politických respektive oficiálně pět politických systémů, z nichž některé byly prokazatelně totalitní a dnes lze říci, že všechny mají dodnes v srdcích a myslích českých občanů své nesmazatelné místo?