Smysl vzniku republiky

Stano Dermek / Tomáš Krystlik - spustit debatu

Stano Dermek vyzval Tomáše Krystlíka k debatě, kde se ho chtěl dotázat na témata pod shrnujícím názvem: Stálo za to vytvářet republiku? - myšleno ČSR -
Společně tak otevírají otázky hungarizace, jazykového útlaku, občanské svobody a míra demokracie za K. u. K., národnostní menšiny, autonomii a podobně.
Stano Dermek působí jako coach, trenér a konzultant.