Slováci 1918 - 1993

Daniel Lukáč / Tomáš Krystlík - spustit debatu

Tomáše Krystlíka vyzval k debatě Ing. Daniel Lukáč z Bratislavy, který se 25 let amatérsky zabývá historií cca posledních 150 let v rámci „monarchie“ a okolních států, k čemuž popudem mu byl Edvard Beneš, který je podle něj jednou z nejzápornějších figur českých, československých a středoevropských dějin.


Témata jsou:
    Slováci národ – jeho území (Maďaři, Němci);
    Slováci vs. Češi do 1918 – v podstatě se nevnímali;
    Slováci a vznik ČSR – legitimita vs. legalita; maďarská politika,
    české sliby;
    to samé Češi – legitimita korunního území vs. národního státu;
    Postavení Slovenska v ČSR – autonomie, kolonie? EB jako hlavní   
    český šovinista i vůči Slovákům;
    Slovenská lidová strana – Hlinka, Tiso, Tuka
    Účast ve vládě 1925
    Volba EB prezidentem 1935
    Autonomie Slovenska, vyhnání Čechů, pak 1. SR jako východisko,
    se kterým nikdo nepočítal; život v 1.SR;
    SNP – boj také proti EB, resp. za zachování SR
    Košický vládní program, vyhnání Němců a pokus s Maďary,
    „reslovakizace“, volby 1946, znovu podrobení Slovenska ve 3
    krocích (poslední už od komunistů)
    Paradox výhod socialismu pro Slováky (industrializace), vlažnost
    v 1968, ale vydobytá federalizace, jako netušený rozhodující
    předpoklad k rozdělení 1993.