Sebeupálení Jana Palacha

Hana Zalabáková / Jaroslav Maxmilián Kašparů - spustit debatu

Před 50 lety se na Václavském náměstí v Praze zapálil student FFUK Jan Palach a na následky zranění po několika dnech zemřel.
Byl Palach příčetný? Věděl co dělá? Plánoval svou smrt? Tyto a další otázky otevírají dva psychiatři, kteří přijali pozvání do Debatního klubu.
Hana Zalabáková - psychiatr, členka Společnosti pro návykové nemoci Česká lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členky České lékařské komory.
Jaroslav Maxmilián Kašparů, jako spisovatel známý též pod autorským jménem Max Kašparů, je český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, autor duchovní literatury a esperantista, který působí v Pelhřimově.

Link na projekt UK: https://www.janpalach.cz/