Šachy a mýty

Lukáš Černoušek / Jan Bartoš - spustit debatu

O hře jménem šachy či chcete-li šach, pokud jste znalci perské historie, panuje velké množství mýtů a názorů postavených na různých legendách, jejichž zdroj je prakticky nedohledatelný. Může se jednat například o tvrzení, že šachy mohou úspěšně hrát jen lidé, kteří mají vyjímečné mentální schopnosti, géniové, mozková monstra. Druhý pohled spatřuje v šachistech šílence nemajících schopnost uspět v reálném životě. Na šachy se někteří dívají jako na ztrátu času, takovým byl například Jan Hus, který si myslel, že než hrát šachy je lepší se modlit nebo pracovat... Jsou šachy zbytečnou kratochvílí pro několik málo osobností se specifickým nadáním nebo se jedná o hru umožňující rozvíjení mentálních a psychických schopností?

Do Debatního klubu přijali pozvání dva šachisté, profesionální hráč a trenér Lukáš Černoušek, který se společně s Janem Bartošem  hledají odpovědi na otázky týkající se mýtů o šachu či šachistech, o tom, čemu přikládají šachisté váhu a čemu nikoli, proč šachy hrají, co jim to přináší, jak je to obohacuje nebo jak je ideální k šachu přistupovat, co lze od hry jako takové očekávat.

 

Debaty zaměřené na šachy chceme dále rozvíjet v rámci tématickému cyklu. Pokud máte návrhy týkající se hostů nebo témat, pište prosím na mail: mizner@post.cz nebo kolektif@seznam.cz .

 

p.s. Dnešní debata byla natáčená za ztížených podmínek. Bylo velké horko a ani mokré ručníky ho dostatečně neeliminovaly. Druhým problémem byla probíhající stavba u našich sousedů. Za to se hostům omlouvám a skládám poklonu, že i přes tyto překážky svou debatu absolvovali.  AV

O hře jménem šachy či chcete-li šach, pokud jste znalci perské historie, panuje velké množství mýtů a názorů postavených na různých legendách, jejichž zdroj je prakticky nedohledatelný. Může se jednat například o tvrzení, že šachy mohou úspěšně hrát jen lidé, kteří mají vyjímečné mentální schopnosti, géniové, mozková monstra. Druhý pohled spatřuje v šachistech šílence nemajících schopnost uspět v reálném životě. Na šachy se někteří dívají jako na ztrátu času, takovým byl například Jan Hus, který si myslel, že než hrát šachy je lepší se modlit nebo pracovat... Jsou šachy zbytečnou kratochvílí pro několik málo osobností se specifickým nadáním nebo se jedná o hru umožňující rozvíjení mentálních a psychických schopností?
Do Debatního klubu přijali pozvání dva šachisté, profesionální hráč a trenér Lukáš Černoušek, který se společně s Janem Bartošem  hledají odpovědi na otázky týkající se mýtů o šachu či šachistech, o tom, čemu přikládají šachisté váhu a čemu nikoli, proč šachy hrají, co jim to přináší, jak je to obohacuje nebo jak je ideální k šachu přistupovat, co lze od hry jako takové očekávat.
 
Debaty zaměřené na šachy chceme dále rozvíjet v rámci tématickému cyklu. Pokud máte návrhy týkající se hostů nebo témat, pište prosím na mail: mizner@post.cz nebo kolektif@seznam.cz .
 
p.s. Dnešní debata byla natáčená za ztížených podmínek. Bylo velké horko a ani mokré ručníky ho dostatečně neeliminovaly. Druhým problémem byla probíhající stavba u našich sousedů. Za to se hostům omlouvám a skládám poklonu, že i přes tyto překážky svou debatu absolvovali.  AV