Rezoluce OSN 3103 / 1973

Jan Kavan / Hynek Kmoníček - spustit debatu

Omluva a oprava. V úvodním titulku je evedené číslo rezoluce 3013, správně je však 3103.
Za upozornění děkuji R. Huječkovi.

Tématem debaty pánů Jana Kavana a Hynka Kmoníčka je rezoluce OSN z roku 1973 mající za cíl  sdělit, že lidé žijící pod okupací mají právo na odpor. Doslovné znění je zde: UNITED NATIONS RESOLUTION 3103 from 1973 States:
“The struggles of people under colonial and alien determination and racist regimes for the implementation of their right to self-determination and independence is legitimate and in full accordance with the principals of international law.”
Hosté Debatního klubu mají bohaté zkušenosti s fungováním OSN a jeho orgány a pokusí se najít odpověď i na otázku, k čemu je OSN.
Jan Kavan byl předseda Valného shromáždění OSN a ministrem zahraničníćh věcí ČR. Hynek Kmoníček byl dlouholetý velvyslanec ČR při OSN, nyní je je ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a chystá se převzít funkci velvyslance ČR v USA.