Pavel Kamas / Tomáš Krystlík

Pavel Kamas / Tomáš Krystlík - spustit debatu          
Novinář Jiří Doležal, kmenový redaktor časopisu Reflex napsal článek s názvem Brněnský taxikář převlečený za nácka, který vyšel v červnu tohoto roku. Článek byl původním impulzem k organizaci nadcházející debaty s Pavlem Kamasem, šéfem vydavatelství Guidemedia etc, které se zabývá vydáváním literatury zaměřené na období druhé světové války, jako příklad uvádíme tituly Hitlerovy projevy, Mírové dílo Adolfa Hitlera či  Nezapomenutelná vlast Sudetenland. Jiří Doležal k naší lítosti nabídku k účasti v debatě odmítl s tím, že děkuje za pozvání, ale nemá s panem Kamasem o čem diskutovat. Není prý státní zástupce. Z tohoto důvodu jsme požádali několik osobností, z nichž na výzvu pozitivně reagoval Tomáš Krystlík, autor knih Zamlčené dějiny, které shrnují fakta poukazující na velmi odlišné role některých význačných osobností oproti předkládaným tvrzením.

 

index:

Indexace debaty:

00:01:15 - Vydavatelství Guidemedia  – proč vydává knihy, které vydává, zejména Hitlerovy projevy
00:07:10 - Proč je v knize 18 projevů, proč ne víc a proč zrovna vybrané
00:16:58 – Stažení knihy 100 dokumentů o vzniku války a dalších na Slovensku, trestní stíhání
00:37:20 – Autorská práva na Hitlerova díla
00:45:17 – Cílová skupina knih
00:49:16 – Vynucení si debaty o českém školství, kde se neučí jen fakta
01:04:53 – Česko-německé vyrovnání, vyhnání Sudetských Němců
01:12:50 – (ne)rozdíly mezi Čechy, Iry, Němci nebo Rakušany
01:23:07 – Česká justice, soudní spor kvůli knize 100 dokumentů o válce
01:32:07 – Marketing nakladatelství a problém s Jiřím X. Doležalem
 

podrobný index:

1:15 vydavatelství Guidemedia  – proč vydává knihy, které vydává, zejména Hitlerovy projevy
        Kamas: „V diskuzi se svými kolegy, spolužáky a podobně jsem zjistil, že všichni mají o Hitlerovi konvenční představy, že to byl geniální   
        řečník, který dovedl přesvědčit davy, ale nikdo neví, o čem mluvil.“
7:10 proč je v knize 18 projevů, proč ne víc a proč zrovna vybrané
        Kamas: „Netajím se provokací, jak jistě víte, 18 symbolizuje A.H. – Adolf Hitler, kolegové mě dlouho přemlouvali, abychom jich nevydávali
        osmnáct, ale já jsem řekl, že obchod mám na starost já. Ať to provokuje, takže je to čistě marketinkový zájem.“
        Krystlík: „Historici se vyhýbají souhlasu česko-slovenské vlády z 21. září roku 1938, kdy odsouhlasili odstoupení všech okresů, které měly 
        více než 50% německého obyvatelstva, takže Mnichovský dohoda stvrdila pouze organizační rámec, a to se tu zatajuje.“
16:58 – stažení knihy 100 dokumentů o vzniku války a dalších na Slovensku, trestní stíhání
        Kamas: „U projevů je úvodník od Lukáše Beera, který je nyní předmětem trestního stíhání, mezinadpisy, o kterých orgány činné v trestním 
        řízení chtějí tvrdit, že jsou tendenční, čili by se dalo říct, že je od začátku problematická a byl jsem kvůli ní minulý týden u výslechu na
        policii. Ale vydali jsme knihu 100 dokumentů o vzniku války, ve které kromě jedné jediné předmluvy pocházející přímo z pera von
        Ribbentropa, někdejšího říšského ministra zahraničí, jsou to všechno, a teď si dělám špatnou reklamu, suché, nudné přepisy úředních
       dokumentů z archivů ministerstva zahraničí Německé říše. A tato kniha vyvolala obrovské diskuze. Takže po roce prodeje projevů nám byly
       staženy nejen dokumenty, ale všechny naše knihy z prodeje na Slovensku.“
       Kamas: „Opíráme se o to a chceme prosadit, že knihy, obzvláště historické, by vůbec neměli být předmětem trestního stíhání, protože každý
       má právo napsat, co chce. A proto jsme odmítli vypovídat.“
37:20 – autorská práva na Hitlerova díla
       „Třetí říše oficiálně nepřestala existovat. Máme sice dokument o kapitulaci Wehrmachtu ale nikoliv o zániku Třetí říše, takže ze 
       státoprávního hlediska stále existuje.“
45:17 – cílová skupina knih
       Kamas: „Chceme oslovit všechny ty, kteří v roce 2013 mají zájem o informace neslýchané, nevídané, nové, o kterých by ani neřekli, že
       mohou existovat, které vzbuzují pozornost, o kterých by je ani nenapadlo, že jsou k dispozici.“
49:16 – vynucení si debaty o českém školství, kde se neučí jen fakta
       Kamas: „České školství by mělo přiznat, že učí lži. Chceme podnítit iniciativu, aby se s námi o tom diskutovalo.“
       Kamas: „Chceme, aby se naše knihy dostaly na univerzity, aby se z nich učilo.“
       Krystlík: „Pokud budete chtít dostat knihy na akademickou půdu, musíte přesvědčit veřejnost. A to je nadlidský úkol. Česká veřejnost žije 
       v mýtech a bludech kvůli historikům, především Palackému, Masarykovi.“
1:04:53 – česko-německé vyrovnání, vyhnání Sudetských Němců
1:12:50 – (ne)rozdíly mezi Čechy, Iry, Němci nebo Rakušany
1:23:07 – česká justice, soudní spor kvůli knize 100 dokumentů o válce
       Kamas: „Jíří X. Doležal je profesionální hysterik a narkoman.“
1:32:07 – marketink nakladatelství a problém s Jířím X. Doležalem
       Kamas: „U Paláce kultury jsme chtěli koupit obrovský billboard s podobiznou Adolfa Hitlera a k němu nápis „správná volba“, k němuž
       bychom následně dodali avízo ke knížce. Správné je koupit si tu knihu.“