Nový světový řád

Vladimír Špidla / Vít Jedlička  - spustit debatu -
01:09 / nový světový řád
02:00 / co je koncepce nového světového řádu
02:47 / regulování globální kapitalistů
03:58 / Tobinova daň
04:20 / bude Tobinova daň fungovat pouze globálně?
05:28 / o tezi V. Klause o odebrání demokracie z národní úrovně
06:14 / demokracie nemusí stát na národním státu
07:08 / o integraci v EU
08:16 / o hodnotě hlasu českého voliče v rámcu EU
09:24 / o možnostech vyhlášení referenda v EU
09:55 / EU je lidský výrobek
10:30 / sociální demokracie a nacionální socialismus
11:34 / o nekorektnosti nastoleného tématu (sd / sn)
12:33 / otázky pravice, levice, fašizmus...
13:39 / proč má koncept "NSŘ" podporu EU
14:36 / o zastoupení zájmů ČR v EU
15:28 / V.Špidla - byli jsme vřždy socialisti internacionalisti...
16:25 / o posledním soudu, konci světa a světové vládě
17:47 / koncept společné obrany EU
19:43 / koncept obrany v rámci NATO
20:25 / zdovodnění V. Š. proč byl proti americkému radaru
20:52 / o boji s chudobou třetího světa, o podpoře biopaliv...
22:06 / EU je největším donorem rozvojové pomoci
22:50 / vtip o dotovaných kravách
23:09 / o celní politice EU
24:10 / o jednotné měně "NSŘ"
25:11 / obhajoba jednotné měny
26:24 / jak se bohatne na spekulaci
29:05 / o aplikaci EURa na celý kontinent
30:10 / ESM a Lisabonská smlouva
34:16 / referendum ve Francii a chování politického establihshmentu
34:51 / o politické třídě, jejím mandátu a postojích k referendu
36:05 / Trilaterární komise a klub Bilderberg
36:34 / o globálním oteplování
39:06 / ČSSD podporuje biopaliva
43:22 / o prohlasování ČSSD politiky solárních panelů