Levicová idea

Ladislav Žák / Radim Hejduk - spustit debatu

Levicová idea je hlavním tématem debaty Radima Hejduka, předsedy spolku Idealisté.cz a člena České strany sociálně demokratické a Ladislava Žáka, který byl před rokem 1989 vedoucím oddělení ÚV SSM. Po roce 1989 vedoucím oddělení ÚV KSČ a tajemníkem Federální Rady KSČS.
Je v dnešní době možné realizovat levicové koncepty a uvádět do života levicový ideál, když má naše společnost zkušenost se čtyřicetiletým působením Komunistické strany Československa a po roce 1989 znovuobnovené České strany sociálně demokratické? Jak jsou levicové myšlenky schopné oslovovat společnost, která se potýká se ztrátou důvěry v celý politický systém, který od reformy v roce 1989 nakročil k nové budoucnosti ambiciózními sliby, aby dnes po více jak dvacetipěti letech přišlo zúčtování v podobě deziluze rozplynulých politických představ.
Je Levicový ideál reálnou koncepcí nebo jde o utopii?