Krize demokracie

Milan Nakonečný / Michal Semín  - spustit debatu.
Projevy krize spatřují v různých projevech stavu společnosti - ať jde o vysokou politiku, kde se dotýkají kauzy Ladislava Bátory a Karla Schwarzenberga nebo funkce rodiny, jako základu státu. Pokoušejí se o pojmenování příčin současného stavu, kdy ustoupení od původních demokratických ideálů směrem k multikulturnímu liberalismu spatřují jako největší hrozbu potenciálního rozbití principů, na nichž byl budován staletý řád. Zároveň se pokoušejí pohlédnout na možný budoucí vývoj a nabídnout divákům své představy o tom co nás čeká a nemine.

3:50 demokracie deklarovaná a praktická
5:50 demokracie a oligarchie, „za fasádou dne“
8:20 volení zástupci lidu jsou lobbisté, legalizovaný zločin
9:10 demokracie, otázka, zda vládci vládnou v zájmu lidu
11:00 dvě velká tabu: 1) nacionalizmus, 2) pozitivní rasismus
16:30 mediální mainstream vytváří kulisu nebezpečnější než v době komunismu
17:40 vše tradiční se boří
20:00 kritika TOP-09
21:20 dvě strany rozkradly majetek
22:40 národní identita
24:30 hospodářské direktivy EU
25:10 k nacionalismu se hlásil i Ferdinand Peroutka („což se dnes nikde neobjeví“)

Pozn. Evropský rozhled: „Závěrečná pátá kapitola je věnována nacionalismu. Podle Peroutky jde o přirozený cit lidí spojených historií a společným zájmem. Pokud je však nacionalismus nacionalistický, dochází k politickému využívání národního citu, a ten mohl Peroutka zažít na vlastní kůži.“ Více viz zde: Recenze knihy „Ferdinand Peroutka, Johannes Urzidil, O české a německé kultuře“

Odkaz na původní Peroutkovu Přítomnost, č. 3/1938 (19. leden 1938): Něco o českém národu a o židech (PDF).

Odkaz na archiv Peroutkovy Revue Přítomnost.
25.50 extrém kosmopolitismu, rozpuštění národa
26:20 intelektuálové, Pehe: vytunelovaná demokracie

26:40 mentální plebejství (!)

27:10 mentální hulvátství

27:20 médiím vládne duch českých hospod (viz též text Média – intelektuální prostituce?)

27:30 nerespektování názorů druhých
28:00 typická pro média a politické diskuse je agresivita, útočnost
31:30 pozor na záměnu vůle lidu za zvůli davu
31:40 altruismus
32:00 motivace politiků pramení z egoismu
32:45 Max Weber: politika je boj o moc
33:00 politika slouží hlavně k zahojení komplexů politiků
33:20 sociální tupost, nezaměstnaní se musí hlásit na poště
33:30 mentální omezenost, poplatky u doktorů
34:00 sociální drzost
35:00 problém: není-li v politice dostatečná míra plebejství pak nezaujme
36:50 v 90. letech se ještě našli politici s dobrými motivy, posledních 6–7 let úpadek politiky
39:00 FED je soukromá finanční dynastie parazitující na státu
40:10 být politikem je stejné, jako být podnikatelem, politické strany jsou akciové společnosti, politika – zájem finanční skupiny, podnikání v oblasti organizovaného zločinu (mafiánství)
43:00 Rusové si chrání národní identitu
45:30 vážná krize demokracie, Nakonečný se domnívá, že jsme už překročili rubikon (!), že negativní vývoj už nelze zvrátit
46:30 krize demokracie vrcholí
46:50 TIP: kniha Patrick J. Buchanan: Smrt Západu – podrobná recenze zde: https://www.sky-tech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf
47:40 Nakonečný: nelze s tím hnout, konec … (!)
48:50 je třeba najít „nové“ staré cesty
49:40 problém ateismu spočívá v tom čím je nahrazen Bůh
51:10 Nakonečný: Změna už není možná
51:30 Hodnotový relativismus jako dogma
52:35 perspektivy vidím špatně
56:20 v jedné čtvrti města Mnichov nesměl být vánoční stromeček kvůli muslimům
57:00 příšerná duchovní degenerace, neschopnost odporu vůči negativním trendům doby, otázka identity Evropy
58:10 elity ve vedení současné Evropy se postavily proti tradiční identitě Evropy
1:00:30 EU, ideologické proudy, pochybný základ EU
1:01:50 intelektuální spiknutí, aby lidé spolknuli finanční zisky, které jsou za
1:02:40 globalisté konspirují
1:02:50 mnozí věří EU jako veliké ideji
1:03:25 utopický pohled
1:03:40 je třeba ukončit období lidstva rozděleného na národy a státy, je třeba vytvořit nového člověka, zruší se všechny hranice, které v dějinách vznikly, je zde až alchymistický pseudomystický prvek…
1:04:25 Panevropské hnutí, Richard hrabě Coudenhove-Kalergi, hlásí se k němu T. Halík
1:04:50 nový Evropan vznikne mísením tradic
1:05:20 vytvoříme novou rasu, která bude vládnout světu
1:06:05 svět bude řídit elita jakoby v zájmu všech
1:06:50 Evropa – tradice
1:07:45 princip minimálního blaha pro všechny
1:08:00 prohlubování rozdílů mezi bohatými a chudými
1:08:50 kritika amerických zahraničních intervencí, jen my „máme poslání“ předat náš model, tento model se musí rozšířit do celého světa
1:010:05 maximalizace zisku
1:10:20 otázka: Vidíte nějaké východisko pane profesore?
1:10:50 Je mi to líto, ale cestu a perspektivu nevidím. Úpadek tady je. Těžko mohu znásilnit svůj pohled, když všechny základní hodnoty jsou ohroženy. Zbývá naděje snad jen a pouze v občanské angažovanosti… Snad bude přibývat lidí, kterým nebude jedno, co se tady děje…
1:11:50 Kritizuji občanská hnutí, že jsou málo razantní. Pořádat happyendy, na které se z oken dívají úředníci z ministerstev, je směšné. Takto to není možné, to musí být tvrdý protest…Pokud tvrdý protest nepřijde, tak poměry se nezmění.
1:12:20 Tato vláda bude vystřídána jinou vládou, která se až tak moc lišit nebude. Zase se to zahnízdí, takže se s tím pohnout nedá. Nevyzývám k nějaké partizánštině, to v žádném případě, nebo k protiústavním činnostem…
1:12:50 Pokud nedojde k nějakému zvratu, k nějaké obnově, tak se obávám, že s tím nelze dělat nic.
1:13:20 Semín: Dovolím si nesouhlasit, myslím si, že narůstá počet lidí, kteří vnímají tyto problémy. Je důležité nenechat se zmást mediálními mystifikacemi
1:14:40 Odkud může přijít zvrat, jedině zdola
1:15:20 Sv. Augustin Aurelius (354–430), spis O Boží obci (lat.: De civitate Dei), tento spis je psán v době rozpadu Římské říše… Nepropadal beznaději, přestože vše kolem se rozpadalo. Píše opus v době beznaděje o světě, který se alespoň v některých aspektech uskutečnil…
1:17:10 Ve společnosti je velmi rafinovaně udržován pocit bezmocnosti, lidé mají dluhy, bojí se přijít o místo
1:18:50 Neumím si představit horší vládu…
1:19:30 Mladí lidé podléhají mediální manipulaci
1:20:25 Semín: nihilismus, skepse, myslím si, že zjištění, že jsou ve slepé uličce by u řady kriticky uvažujících mladých lidí mohlo vést k novému zájmu o klasickou filosofii…
1:21:00 Nakonečný: To by ovšem chtělo bojovat proti proudu, který je velice mocný…
1:21:10 V lidech je pěstován princip, který je velmi mocný, velmi záludný, tedy Carpe diem, užívej dne kdosi z toho ekonomicky těží… Principu „užívej si“ dnes slouží obrovský průmysl, televize, média…
1:21:25 Tento princip je nutný, aby to v těch vyšších patrech ekonomicky fungovalo…
1:21:35 Já bych tento úkol neváhal nazvat nadlidským úkolem, to by trvalo desetiletí, než by se dosáhlo zásadního obratu v duchovním životě…, aby občan volil poctivé lidi, ve kterých by rozpoznal altruismus…
1:22:10 Největší problém…, my kteří jsme věřili, že se poměry obrátí, že se dostaneme z toho duchovního marasmu komunistického režimu, že jsme přešli „z deště pod okap“.
1:22:30 Situace se nezlepšila, vidíme tady jiná zla, která vystoupila se změnou politických poměrů, zla, která jsou stejně odpudivá, např. sociální tupost, asociální činy…
1:23:00 Vývoj zklamal naše naděje…
1:23:10 Nakonečný v závěru cituje Karla Kryla: český primitivní kapitalismus má místo srdce břicho a místo duše tlamu
1:24:10 Semín: Je třeba kromě naší snahy také pohlédnout do nebes a prosit o pomoc…