Kdo píše dějiny

Jaroslav Čechura / Vladimír Čermák - spustit debatu

K čemu je dobrá historiografie, je tématem debaty do které přijal pozvání český historik, specializující se na novověké sociální dějiny Jaroslav Čechura a filozof a sociolog považující se za nezávislého badatele v oblasti nedávné i dávnější, Vladimír Čermák.
Fridrich Nietzsche napsal „Jen pokud historie slouží životu, chceme sloužit my jí.“  Nietzscheho pohled na historickou knihu byl, že není výpovědí o období, o němž má podat svědectví, ale může být spíše pramenem k době, v níž je napsaná.
Současná historiografie je složitější. Michal Janata například říká, že klíčové je, co pokládáme za prameny námi traktované minulosti a jakou zvolíme interpretační strategii. Podle Janaty je historik podobně jako individuum zjednávající si přístup k minulosti omezený mnoha faktory, nejen determinací „své doby“, to znamená konvencemi, stereotypy, předsudky, resentimenty, ale i omezením daným spletí situací, v nichž se pohybuje každý jedinec. Janata pak zastává názor, že abychom se dobrali toho, čím je tvořena povaha současné dnešní historiografie, musíme o ní hovořit v plurálu. A stejně spletité budou podle něj i odpovědi na to, zda je historiografie narací minulosti, jazykovým diskursem či řadou dalších jiných možných podob.
Co si o historiografii, respektive k čemu je dobrá historiografie, myslí hosté Debatního klubu?