Justice v ČR

Jiří Fiala / Zuzana Candigliota  - spustit debatu

00:02:35 - Čím se zabývá a nezabývá Liga lidských práv a proč
00:07:05 - Nefunkčnost Generální inspekce bezpečnostních sborů
00:09:15 - Policejní násilí
00:11:00 - Personální obsazení institucí je hlavní problém – dva policejní prezidenti
00:19:00 - Systém omluvy a odškodnění
00:23:30 - Jak by měl vypadat ideální stát
00:33:30 - Jak se podobné situace řeší v západní Evropě
00:37:00 - Kárné řízení se soudcem Plácnou
00:39:00 - Rozklad systému v ČR a nekompetentnost českých soudců
00:41:20 - Jak by měl vypadat soudce
00:47:40 - Jednání soudců a státních zástupců
00:56:50 - Role Nejvyššího soudu a Ústavního soudu
01:11:45 - Role Nejvyššího státního zastupitelství
01:17:17 - Co je základní smysl státu a vývoj české justice
01:28:55 - Návrhy na zlepšení fungování české justice a státu
01:38:00 - Chybějící transparentnost v justici
01:45:40 - Současný stav lidských práv v ČR
01:48:48 - Jak napomoci zlepšení systému a jak se bránit zlovůli státu
01:50:00 - Vize funkčního právního státu
 

Stav justice v Čr je komentován průřezově celou společností. Většinově má justice nálepku zkorumpované, mocensky arogantní organizace zaměstnávající převážně oportunisty, mající za cíl lehce vydělat velké peníze. Při dotazu na kvalitu soudců vám většina právníků řekne, že těch dobrých je hodně málo a raději je nebudou ani jmenovat, aby jim náhodou neublížili. O vzorech se hovoří většinou v souvislosti s lidmi, kteří již nežijí, jako je bývalý ombudsman Otakar Motejl nebo aktivně nepracují.
Abychom se dozvěděli o stavu české justice něco více než jen pavlačové řeči a pokud možno  přímo od pramene, pozvali jsem do Debatního klubu dvě osobnosti stojící před českými soudy již několik let, v souvislosti s různými kauzami týkajících se lidských práv, policejního násilí, ale i samotných soudců.
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv kde se zabývá právy pacientů se zaměřením na porodnictví a očkování a dále právy obětí policejního násilí a odpovědností státu za nezákonné zásahy. Samotná Liga lidských práv je nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.
Jiří Fiala, dlouholetý předseda sdružení K 213  se často díky svým aktivitám stává vězněm a i krátce po publikování této debaty nastupuje výkon trestu. Je účastníkem množství sporů proti státu zejména ohledně odškodného za předchozí častá věznění. Běžně zastupuje účastníky řízení u soudu zejména v opatrovnických kauzách.
Sdružení K 213 (Klub 213) je občanským sdružením s jediným oficiálně definovaným cílem - vypuštěním paragrafu 213 (v novém trestním zákoníku pod č. 196) z trestního kodexu ČR.