Je kultura péčí o duši?

Milan Knížák / Jan Paul - spustit debatu
Jestli je současná kultura péčí o duši a umění jejím projevem se nám v Debatním klubu pokusí vysvětlit Milan Knížák, český výtvarník, hudebník a performer, který byl od roku 1966 evidovaný jako nepřítel státu, po roce 1989 se stal rektorem Akademie výtvarných umění a později byl ředitelem Národní Galerie v Praze a Jan Paul, akademický malíř, člen Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, literární autor a publicista, který si pro debatu připravil rámcové tématické okruhy na témata:
-  Jak bychom charakterizovali stav současné kultury a umění?
-  Za jakých podmínek lze hovořit o národním či českém elementu v kultuře, jak tomu bylo třeba v době národního obrození, či v době
   Devětsilu a Taigeho poetismu, což byl ryze český ismus a fenomén?
-  Problém tématu a obsahu v kultuře a umění, co současné umění sděluje?
- Jakým způsobem dnes může umělec oslovit diváka či konzumenta, pokud ho nebude chtít jen prvoplánově šokovat?
-  Současný divák prý nerozumí současnému umění, ale chápe umění minulé, proč?