Jak z krize

Petr Havlík / Miroslav Tejkl   - spustit debatu -
00:55 / o auditu posledního dvacetiletí
01:57 / problémy ČR kontra země, které nemusely procházet transformací
02:47 /  srovnání minulého sociálního státu se současností
04:34 / problém Starého světa je kapitalismus
04:42 / o bipolaritě světa v minulosti
05:14 / o naivitě občanů po převratu v roce 1989
06:30 / o kooperaci lidí ze zahraničí a u nás ve smyslu tunelování
07:06 / osobní zkušenost P.H. z "revolučních" let
07:40 / o české cestě
09:50 / o víře v budoucnost současného uspořádání
10:58 / o Japonsku
12:49 / o potřebě nápravy
14:10 / o Řecku a pohledu na srovnání společenských vrstev
15:45 / Kapitalismus Marx nepovažoval za něco špatného
16:57 / kdo má v rukách správu země
17:42 / o USA
20:01 / o krizi aktuálního amerického modelu
21:16 / jak fungují USA
21:57 / o restartu systému v podobě vlastenectví
22:48 / o bezpečnostních cvičeních v Anglii
24:18 / o dotacích pro golfová hřiště v ČR
24:45 / kdo zachrání věc demokracie
25:55 / o závislostech České republiky
27:56 / co vše nepodporuje ČR
28:32 / návrh P.H. k čemu by bylo vhodné se vrátit
29:07 / k čemu se hlásí P.H.
31:20 / co můžeme dělat podle P.H.
33:38 / co můžeme dělat podle M.T.
34:06 / role a postavení státu