Jak porozumět světové ekonomice

Petr Umlauf - spustit přednášku