Šíité vs Sunnité

Hynek Kmoníček / Petr Pelikán - spustit debatu

Míra porozumění problematice zemí, kde je dominantním náboženstvím islám, by měla být u specialistů lepší než u laiků a i většiny politiků, kteří tématiku znají pouze zprostředkovaně, díky interpetacím a výkladu jiných, většinou úzce specializovaných odborníků. Proto jsme si dovolili pozvat do Debatního klubu dvě osobnosti pohybující se ve vymezené oblasti a nabídli jim základní téma: Šíité versus Sunnité. Pro Hynka Kmoníčka, orientalistu, ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě a arabistu, překladatele a analytika Petra Pelikána, který je honorárním konzulem Súdánu v České republice, se tak otevírá prostor k zodpovězení zdánlivě jednoduchých otázek, jako například: O co jde v konfliktu Šíitů a Sunnitů? Je ve hře náboženství nebo politika? Jde v jejich sporech o území a kontrolu nad zásobami nerostného bohatství nebo o ideály - víru? Kteří z nich jsou pro Západ partnery a kdo je v opozici, kdo je soupeř, nepřítel? Jak má Západ v případě prosazování svých zájmů postupovat a proč? Jaké se dají očekávat výsledky v poloze válečné konfrontace a zda je možné volit i jiné přístupy?