Filozofování nebo dogmatismus

Marek Štryncl / Michal Hauser - spustit debatu

Smysl filozofie je hlavním tématem debaty filozofů Marka Štryncla a Michala Hausera.
K čemu je dobrá filosofie? Aby člověk na něco přišel, něco si uvědomil, pochopil? Nebo má být filozofování věčným kladením otázek a hledáním odpovědí? Jde ve filozofování o nalezení definic, ze kterých vyrostou postupně dogmata, která se dají použít  v praktické sféře, například v politice, k ovliňování společnosti tím, že na základě filozofického dogmatu je předestřena, někdy i vnucena, forma systému? Debata Marka Štryncla a Michala Hausera se tak vztahuje k vymezování rozdílů mezi filozofováním a dogmatismem.