Filmová a televizní tvorba

Jiří Svoboda / Kamil Fila    - spustit debatu -
Tvůrce filmů Zánik samoty Berhof či Skalpel prosím, v současnosti přednášející na Univerzitě Jana Amose Komenského, režisér Jiří Svoboda debatuje s filmovým teoretikem, recenzentem a publicistou Kamilem Filou o filmu a televizi.
O tom, jaká tvorba v ČR převažuje. Zda je kritik - recenzent žoldákem mainstreamu nebo nezávislou osobností a existuje-li nezávislá scéna?