Edvard Beneš, padouch nebo hrdina?

Roman Joch / Tomáš Krystlík - spustit debatu
 
Životní anabáze Edvarda Beneše je protkaná řadou fatálních událostí. Vše začalo zánikem Rakousko-Uherska, následoval vznik Československého státu, který se po jedné generaci rozpadl na Slovensko a Českou republiku, za kterou Beneš dohodl odstoupení pohraničí Německu. Těsně před obsazením České republiky abdikoval, utekl do Británie odkud se snažil vést odboj v rámci protektorátu Böhmen und Mähren, jehož největším úspěchem byl atentát na Reinharda Heydricha. Založením Třetí republiky se ocitl opět v roli prezidenta a s touto dobou jsou spojené jeho dekrety, umožňující odsunutí - vyhnání části obyvatelstva nově vzniklého Československa do poválečně rozděleného Německa. Následoval nástup komunistů k moci, odchod z politiky a dožití v ústraní v Sezimově Ústí. Do Debatního klubu přijali pozvání na téma: Edvard Beneš - padouch nebo hrdina? Roman Joch a Tomáš Krystlík.