Člověk v tísni na školách

Michal Semín / Ondřej Šteffl - spustit debatu

Impulsem k uspořádání debaty na téma ČvT na základních a středních školách je otázka, zda formování názorů dětí pomocí propagandy na to jak mají nahlížet na politickou situaci doma a v zahraničí je správné, přínosné a výchovné? Pozvání přijali pánové Ondřej Šteffl, ředitel společnosti SCIO a publicista Michal Semín.

Lidé z ČvT počínaje šimonem Pánkem konče Tomášem Urbanem účast odmítli. Urban navíc požádal, aby on, ani nikdo jiný již nebyl zván do Debatního klubu.