Církevní restituce

Milan Valach / Jakub Kříž  - spustit debatu -
Jsou církevní restituce legální, správnou a morální nápravou křivd způsobených komunistickým totalitním režimem nebo jde o loupež státního majetku s cílem budování klerikálního fašistického státu?
03:55 narovnání pokřivených vztahů
05:58 dva cíle zákona - vyrovnání a odluka církve od státní podpory
07:35 referendum
11:39 protiústavní nečinnost
14:02 odlišná řešení v různých zemích
16:27 právní povinnost zmírnit křivdy
19:19 církevní restituce - model špatného rozhodování ve státě
24:06 princip přijímání zákonů referendem
27:14 hlasovná občanů v historii
29:32 výhoda přímé demokracie
31:22 shrnutí
34:24 zákon jako náprava křivd
36:29jak vznikal majetek církve (katolické)
39:47 situace k datu 25/2/1948
43:49 srovnání majetek komunistické strany a majetek církevní
47:38 katolická církev blíže
52:44 o co jde v majetkovém vyrovnání církve
58:19 morální nárok
01:02:46 odluka církve od státu dnes
01:10:18 formulace závěru  tématu morálního nároku
01:14:51 srovnání dějin kat. církve a např. 50. let v komunismu
01:21:08 návrat k roku 1948 - nezpochybnitelné vlastnictví majetku církve
01:26:45 sporné názory právníků, zákon a referendum
01:29:16 1918 - pozemková reforma
01:36:57 otázka finanční náhrady
01:39:20 zákon má nastolit zcela novu situaci mezi státem a církvemi
01:41:42 obnovení majetkové základny, obnovení moci
01:45:21 církve nebyly plnohodnotným subjektem vlastnického práva
01:50:53 povinnosti při hospodaření spolku nebo církve
01:55:44  zákon - vytvoření nového stavu a budoucnost
02:03:06 výhled - církev jako největší pozemkový vlastník a její vliv