Kristina Kasíková / Martin Kasík

17.08.2014 20:34

Spustit debatu

Kristina Kasíková je vyhledávanou hráčkou a zároveň pedagožkou Ježkovy konzervatoře v Praze. Studovala na konzervatoři v Ostravě a na AMU v Praze. Často vystupuje se svým manželem Martinem Kasíkem, který patří mezi nejosobitější reprezentanty českého interpretačního umění. Vítězství v mezinárodních soutěžích Pražské jaro, Young concert atrist New York mu otevřelo dveře prestižních koncertních sálů. Spolupracuje s předními světovými orchestry a dirigenty, s Českou filharmonií a FOK podnikl turné po Japonsku a USA. V roce 2008 byl zvolen prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních.
Společně se pokusí nahlédnout na téma tajemství tónů.

Indexace:

01:21 - Čím hudba působí na člověka
04:00 - Prvek symetrie v hudbě a jeho porušení
06:55 - Tonální vztahy a tón
09:30 – Porušení fyzikálních pout hudby ve 20. století
14:17 – Tón: stavební prvek hudby
24:00 – Hudba a tvoření významů, emoce
30:52 – Ukázka působení hudby
39:29 - Vyváženost prvků v hudbě a vzájemné vztahy
48:50 – Struktura skladby
56:03 – Nehudební prvky, které vyvolávají dojem
01:05:55 – Napětí v tónech
01:11:08 – Role interpreta