Ivan Klánský / Miroslav Brejcha

25.06.2014 21:01

Spustit debatu
Ivan Klánský studoval na pražské konzervatoři a HAMU v Praze. Je předsedou Chopinovy společnosti a Chopinova festivalu v Mariánských lázních. Laureát mezinárodních soutěží: Bolzano (1967), Neapol (1968),Bachovaksá soutěž Lipsko (1968), Barcelona (1970), Varšava (1970). Stal se prvním Čechem v historii, který se ve Varšavě dostal do finále. (Chopinova mezinárodní klavírní soutěž se koná ve Varšavě od roku 1927 a od roku1995 se koná každých 5 let.) 
Miroslav Brejcha studoval hru na klavír na Konzervatoři v Plzni a na AMU v Praze. Na AMU poté absolvoval studium hry na cembalo u Z. Růžičkové. Studia ukončil v dvouletým pobytem Paříži v cembalové třídě H. Dreyfus a roční stáží na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu u K. Gilberta.  Od roku 2000 Miroslav Brejcha působí jako ředitel Konzervatoře Plzeň. Pravidelně je zván do porot klavírních soutěží.  

Indexace debaty:

00:53 – Představení impulsové metody
04:34 - Praktická ukázka, s čím metoda impulsace pracuje
07:40 – Jaký je rozdíl v impulsech v pomalé a rychlé muzice, v jednoduché a složité skladbě
09:50 - Pulsace hudby
13:00 – Výjimky v klavírní skladbě, kde jde fráze dohromady s pulsací
15:20 – Role pulsů ve vnímání délky skladby
16:50 – Dobové provedení hudby
19:45 - Mezigenerační rozdíl mezi interprety a posluchači klasické hudby
22:22 – Jak se rychle naučit celé Smetanovo dílo
25:00 – Zdokonalování nástrojů umožňuje další interpretační vývoj staré hudby