Dotazník pro Radka Veličku / cenzura

03.05.2018 07:03

Spustit Dotazník

Index:

00:54 Co je podle Vás cenzura?

11:08 Může cenzura fungovat bez odpovídajících zákonných norem?

15:45 Organizace při MV vedená Davidem Chovancem je nelegální?

19:37 Může cenzura sloužit dobré věci?

35:54 Jak vnímáte v souvislosti s cenzurou osobní svobodu, svobodu projevu?

38:49 Existuje země, která nepraktikuje cenzuru?

45:49 Cenzura jako projev slabosti.

 

Do Dotazníku pro... přijal pozvání Radek Velička, vydavatel Vlasteneckých novin - www.vlasteneckenoviny.cz. Jeho přístup k zodpovězení položených otázek je někdy hodně osobní, ale jak se zdá, je to pro něj velmi osobní téma.